Διπλωματική Εργασία

Ημερομηνίες ορόσημα:

 • Ιούλιος: Υποβολή αίτησης εκπόνησης εργασίας

 • Σεπτέμβριος: Ανάθεση εκπόνησης εργασίας – Ορισμός επιβλέποντος καθηγητή και τριμελούς συμβουλευτικής/εξεταστικής επιτροπής

 • Ιανουάριος: Υποβολή της εργασίας στην εξεταστική επιτροπή προς αξιολόγηση

 • Φεβρουάριος: Αρχική αξιολόγηση της εργασίας από την εξεταστική επιτροπή και προτάσεις βελτίωσης

 • Φεβρουάριος: Υποβολή της τελικής εργασίας στη Γραμματεία και στην εξεταστική επιτροπή

 • Μάρτιος: Παρουσίαση, εξέταση και αξιολόγηση της εργασίας

Έντυπα Πτυχιακής Εργασίας

 • Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας
  Λήψη

 • Δομή Διπλωματικής Εργασίας
  Λήψη

 • Μορφή Διπλωματικής Εργασίας
  Λήψη

 • Αρχές Παρουσίασης Διπλωματικής Εργασίας
  Λήψη

 • Αίτηση Ανάθεσης Διπλωματικής Εργασίας
  Λήψη

 • Εκτύπωση Διπλωματικής Εργασίας
  Λήψη


© IHU.
Digio Digital Marketing digio-logo