Έγγραφα – Αιτήσεις

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε και να κάνετε λήψη χρήσιμα έγγραφα σχετικά με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας Του ομώνυμου Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος του παραρτήματος της Κατερίνης.

Για Φοιτητές

Αίτηση
Απλή


Δήλωση
Ατομικών Στοιχείων


Ανάληψη
Διπλωματικής Εργασίας

Αίτηση

Εισαγωγή στο Π.Μ.Σ. στην Επιστήμη της Εφοδιαστικής

Αίτηση

Αίτηση
Απαλλαγής Διδάκτρων

Αίτηση

Απλή Βεβαίωση
Σπουδών Π.Μ.Σ.

Αίτηση

Παράταση
Διπλωματικής Εργασίας

Αίτηση

Παράδοση
Διπλωματικής Εργασίας

Αίτηση

Παράδοση Tελικής
Διπλωματικής Εργασίας

Αίτηση

Ορκωμοσία
Ολοκλήρωση Π.Μ.Σ

Αίτηση

Για Καθηγητές

Δήλωση
Ατομικών Στοιχείων


Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Διδασκαλίας

Αίτηση

© IHU.
Digio Digital Marketing digio-logo