Εξωτερικοί Συνεργάτες

Ονοματεπωνυμο Ιδιότητα e-mail
Πολιτικός Μηχανικός,
Δρ. Διαχείρισης Έργων
Γεωπόνος,
Δρ. Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας Αγροτικών Προϊόντων
evagelos@agro.auth.gr
Δρ. Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα abmavridis@gmail.com
Ερευνητής ΙΒΟ/ΕΚΕΤΑ,
Δρ. Περιβαλλοντικής Μηχανικής και Πληροφορικής
gbanias@aix.meng.auth.gr
Αν. Καθηγητής,
Πανεπιστήμιο Πατρών
epsomas@upatras.gr

© IHU.
Digio Digital Marketing digio-logo