Μέλη ΔΕΠ ΔΙΠΑΕ

Ονοματεπωνυμο Ιδιότητα e-mail
Αναπληρωτής Καθηγητής daidonis@ihu.gr
Επίκουρος Καθηγητής c.achillas@ihu.edu.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής akelemis@hotmail.com
Επίκουρος Καθηγητής keramidasx@ihu.gr
Καθηγητής kehris@cm.ihu.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής kleidis@teiser.gr
Επίκουρη Καθηγήτρια stafilaa@ihu.gr
Καθηγητής triantafilloud@ihu.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής ptsarouhas@ihu.gr
Επίκουρος Καθηγητής ntsolakis@ihu.gr
Επίκουρος Καθηγητής gary.fragidis@ihu.gr
Καθηγητής folinasd@ihu.gr

© IHU.
Digio Digital Marketing digio-logo