Κτίρια – Υποδομές

Αίθουσες διδασκαλίας

Υπάρχουν τρεις (3) αίθουσες διδασκαλίας που βρίσκονται στον 1ο όροφο του κτηρίου του Τμήματος, χωρητικότητας 100, 80 και 50 θέσεων. Επίσης, έχει προστεθεί πρόσφατα μία νέα αίθουσα διδασκαλίας χωρητικότητας 80 θέσεων. Οι αίθουσες διαθέτουν σταθερό προβολικό σύστημα και Η/Υ για τη διδασκαλία των μαθημάτων. Οι αίθουσες χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των θεωρητικών μαθημάτων αλλά και ως αίθουσες εξετάσεων. Στον 1ο όροφο υπάρχει επίσης το Αμφιθέατρο Β με 100 σταθερά έδρανα και σταθερό προβολικό σύστημα και Η/Υ για τη διδασκαλία των μαθημάτων. Οι τρείς αίθουσες διδασκαλίας και το αμφιθέατρο καλύπτουν 100% τις ανάγκες διδασκαλίας και είναι κατάλληλες για το σκοπό αυτό. Στο ισόγειο υπάρχει το Αμφιθέατρο Α, εφοδιασμένο με 100 θέσεις αμφιθεάτρου με αναλόγιο, μικροφωνική εγκατάσταση και σύστημα προβολής, όπου γίνονται διαλέξεις, σεμινάρια, παρουσιάσεις εργασιών πτυχιακών. Εδώ επίσης γίνονται οι επίσημες εκδηλώσεις του Τμήματος (ορκωμοσίες, τελετές, εκδηλώσεις, συνέδρια, κλπ.).

Εκπαιδευτικά εργαστήρια- Εφαρμογές Λογισμικού

Στο Τμήμα λειτουργούν τα εξής 8 εργαστήρια:
  • Εργαστήριο ΗΥ 1 (25 Η/Υ): Εδώ γίνονται τα εργαστήρια για Λογισμικά Πληροφοριακά συστήματα Λογιστικής και Εμπορικής Διαχείρισης, για προγράμματα ERP, για προγράμματα CRM και προγράμματα GIS.

  • Εργαστήριο HY 2 (25 Η/Υ): Εδώ γίνονται τα βασικά εργαστήρια Πληροφορικής (Εφαρμογές Office).

  • Εργαστήριο HY 3 (25 Η/Υ): Εδώ γίνονται τα μαθήματα Στατιστικής.

  • Εργαστήριο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη: Οι φοιτητές έχουν ολοήμερη ελεύθερη πρόσβαση στο Ιnternet για βιβλιογραφική επισκόπηση, για συγγραφή εργασιών κλπ. (6 Η/Υ). Οι υπολογιστές αυτοί είναι παλαιάς τεχνολογίας και θα αντικατασταθούν εντός του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους μέσω πόρων από το Π.Μ.Σ.

  • Εργαστήριο Τεχνολογίας εφοδιασμένο με βασικό εξοπλισμό ενός εργαστηρίου για τη διεξαγωγή φοιτητικών ασκήσεων σε τεχνολογικά μαθήματα, όπως Επεξεργασία Προϊόντων Φυτικής και Ζωικής παραγωγής, Τεχνολογία Υλικών, Ποιοτικός Έλεγχος.

  • Εργαστήριο Ποιοτικού Ελέγχου εξοπλισμένο για την διεξαγωγή εξειδικευμένων φοιτητικών ασκήσεων, πτυχιακών εργασιών και ερευνητικών έργων. Τα δύο αυτά εργαστήρια έχουν σχετική επάρκεια αντιδραστηρίων και λοιπού βοηθητικού εξοπλισμού, αλλά ως νέα, ο εφοδιασμός τους με νέα υλικά είναι συνεχής.

  • Εργαστήριο Οργάνωσης Αποθήκης και Διαχείρισης Αποθεμάτων συνολικής έκτασης 250 τ.μ. εφοδιασμένο με ράφια και εξοπλισμό αποθήκης, όπως επίσης και Πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Αποθηκών (WMS). Στο συγκεκριμένο εργαστήριο γίνονται Εργαστήρια Οργάνωσης και Διαχείριση Αποθηκών και πραγματοποιείται το παίγνιο Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

  • Εργαστήριο Πληροφοριακού Συστήματος Αναδιοργάνωσης Διαδικασιών (ADONIS): εφοδιασμένο με το λογισμικό ADONIS (Εργαλείο Business Process Analysis) για την προσομοίωση επιχειρηματικών διαδικασιών (12 Η/Υ).


© IHU.
Digio Digital Marketing digio-logo