Καθηγητής

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  • triantafilloud@ihu.gr
  • Προσωπική σελίδα
Ο κ. Δημήτριος Τριανταφύλλου είναι Χημικός (1981) και διδάκτορας Βιοχημείας (1987) του ΑΠΘ. Είναι καθηγητής ΤΕΙ από το 1990 (ΤΕΙ Θεσσαλονίκης- Τμήμα Διατροφής), και σήμερα καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στο οποίο έχει διατελέσει για πολλά χρόνια Διοικητικός Υπεύθυνος ενώ σήμερα είναι εκλεγμένος Πρόεδρος του Τμήματος. Υπήρξε επιστημονικός υπεύθυνος σε πολλά έργα που σχετίζονται με τον ίδρυση, οργάνωση και εξοπλισμό του Τμήματος από την ίδρυσή του (2003) μέχρι σήμερα όπως επίσης σε ερευνητικά έργα σε συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς. Τα εκπαιδευτικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα αναφέρονται στη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας επικίνδυνων προϊόντων και προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα, στον ποιοτικό έλεγχο και την ιχνηλασιμότητα τροφίμων.

Διδασκόμενα Μαθήματα

  • Ειδικά θέματα εφοδιαστικής και σύγχρονες εξελίξεις στην εφοδιαστική
  • Οργάνωση και διοίκηση μεταφορών

© IHU.
Digio Digital Marketing digio-logo