Επίκουρη Καθηγήτρια

ΣΤΑΦΥΛΑ ΑΜΑΛΙΑ

  • stafilaa@ihu.gr
  • Προσωπική σελίδα
Η Αμαλία Σταφυλά είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Οργανωσιακής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του ΑΠΘ και πτυχίου ειδίκευσης στη Βιομηχανική και Εμπορική Ψυχολογία του ULB (Βρυξέλλες). Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΙΠΑΕ με γνωστικό αντικείμενο τη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων. Έχει πολυετή εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΠΘ, ΠΑΜΑΚ, ΕΑΠ) διδάσκοντας Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εργασιακή-Οργανωσιαακή Ψυχολογία, Οργανωσιακή Συμπεριφορά, Διαπροσωπικές Σχέσεις, Επιχειρησιακή Επικοινωνία, Συμπεριφορά Καταναλωτή, Διαχείριση Πελατειακών Σχέσεων (CRM), Μεθοδολογία Έρευνας. Έχει εργαστεί ως σύμβουλος Ανθρωπίνων Πόρων αναλαμβάνοντας έργα Επιλογής Προσωπικού, Σχεδιασμού και Διδασκαλίας εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε επιχειρήσεις και φορείς. Συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα (Ευρωπαϊκής Ένωσης, Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ, ΑΤΕΙΘ) Είναι συγγραφέας επιστημονικών άρθρων, βιβλίου CRM και κριτής επιστημονικών περιοδικών και συνεδρίων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν στη μελέτη της άσκησης διοίκησης, θετικών/αρνητικών εργασιακών συμπεριφορών και HR analytics.

Διδασκόμενα Μαθήματα

  • Μεθοδολογία έρευνας

© IHU.
Digio Digital Marketing digio-logo