Επίκουρος Καθηγητής

ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  • keramidasx@ihu.gr
  • Προσωπική σελίδα
Ο Χρήστος Κεραμυδάς είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). Ο Δρ. Κεραμυδάς είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (Α.Π.Θ.) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Στατιστική και Μοντελοποίηση (Τμήμα Μαθηματικών, Α.Π.Θ.), στη Διοίκηση και Τεχνολογία Ποιότητας (Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ε.Α.Π.), καθώς και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στις Ποσοτικές Μεθόδους στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Logistics (Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Α.Π.Θ.), ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) (Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ε.Α.Π.). Το διδακτικό του έργο περιλαμβάνει μαθήματα όπως Επιχειρησιακή Έρευνα, Στατιστική, Ποσοτική Ανάλυση Δεδομένων, Προσομοίωση, Διαχείριση Αποθεμάτων, Διοίκηση Μεταφορών, Οικονομοτεχνικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κόστους, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Αρχές Μάνατζμεντ και Στρατηγικής, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Υπηρεσιών, Μεθοδολογία Έρευνας, Μαθηματικά. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις περιοχές της Λήψης Αποφάσεων με χρήση εργαλείων Επιχειρησιακής Έρευνας, τη Στατιστική Ανάλυση Δεδομένων, την εφαρμογή Τεχνικών Προσομοίωσης στη Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων, τη Διαχείριση Αποθεμάτων, τη Διαχείριση Κινδύνου, τη Διοίκηση Μεταφορών, και των Εκπομπών Ρύπων Οδικών Μεταφορών. Ο Δρ. Κεραμυδάς έχει διδάξει σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και σε σεμινάρια κατάρτισης εργαζομένων. Ο Δρ. Κεραμυδάς έχει συμμετάσχει, είτε ως επιστημονικός υπεύθυνος είτε ως ερευνητής, σε πληθώρα ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία χρηματοδοτήθηκαν από ιδιωτικούς και δημόσιους εθνικούς, Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς φορείς. Ο Δρ. Κεραμυδάς έχει δημοσιεύσει εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και βιβλία.

Διδασκόμενα Μαθήματα

  • Οργάνωση και διοίκηση μεταφορών
  • Εφαρμογές επιχειρησιακής έρευνας στην εφοδιαστική αλυσίδα
  • Διαχείριση αποθεμάτων και συστήματα αποθήκευσης
  • Πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα

© IHU.
Digio Digital Marketing digio-logo