Καθηγητής

ΦΩΛΙΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

  • folinasd@ihu.gr
  • Προσωπική σελίδα
Ο Δρ. Δημήτρης Φωλίνας είναι Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του ΔΙΠΑΕ. Διαθέτει μεγάλη ακαδημαϊκή εμπειρία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα σε ανώτατα ιδρύματα. Ενδεικτικά αναφέρονται το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ). Στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος διδάσκει τα παρακάτω μαθήματα: Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών Εφοδιαστικής, Οργάνωση και Διοίκηση Προμηθειών, Πληροφορικά Συστήματα και Τεχνολογίες Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Διαχείριση Αποθεμάτων – Συστήματα Αποθήκευσης και Επιχειρησιακά Πληροφοριακά Συστήματα. Είναι κύριος συγγραφέας ή συν-συγγραφέας σε περισσότερα από 220 διεθνή περιοδικά με κριτές και σε πρακτικά συνεδρίων. Επίσης, έχει συγγράψει 11 βιβλία και είναι υπεύθυνος έκδοσης σε άλλα δύο. Έχει συμμετάσχει ως κύριος ερευνητής ή διαχειριστής σε περισσότερα από 35 ερευνητικά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Το κύριο γνωστικό του αντικείμενο είναι η Ηλεκτρονική Εφοδιαστική Αλυσίδα.

Διδασκόμενα Μαθήματα

  • Επιχειρησιακά πληροφοριακά συστήματα
  • Πληροφοριακά συστήματα και τεχνολογίες εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Οργάνωση και διοίκηση προμηθειών
  • Διοίκηση λειτουργιών εφοδιαστικής
  • Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Διαχείριση αποθεμάτων και συστήματα αποθήκευσης

© IHU.
Digio Digital Marketing digio-logo