Επίκουρος Καθηγητής

ΑΧΙΛΛΑΣ ΧΑΡΙΣΙΟΣ

  • c.achillas@ihu.edu.gr
  • Προσωπική σελίδα
Ο Δρ Χαρίσιος Αχίλλας είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος. Είναι συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ του Ινστιτούτου Βιο-οικονομίας και Αγροτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Αποφοίτησε το 1999 από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ. Κατόπιν, συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στο UMIST (Manchester, UK) στη θεματική περιοχή της Διοίκησης Έργων Μηχανικού. Το 2009 του χορηγήθηκε ο διδακτορικός τίτλος του Μηχανολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στην επιστημονική περιοχή της αντίστροφης εφοδιαστικής αλυσίδας. Ο Δρ Αχίλλας έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 180 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και άρθρα σε βιβλία (Scopus h-index: 21). Είναι κριτής σε περισσότερα από 20 επιστημονικά περιοδικά, ενώ έχει συν-διοργανώσει 18 διεθνή συνέδρια. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην περιοχή της διοίκησης έργων και προγραμμάτων, της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της αειφόρου ανάπτυξης.

Διδασκόμενα Μαθήματα

  • Διοίκηση εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Πράσινη εφοδιαστική αλυσίδα

© IHU.
Digio Digital Marketing digio-logo