ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στον παρακάτω ιστοσύνδεσμο, μπορείτε να γράψετε τις προτάσεις σας για 
τη βελτίωση της ιστοσελίδας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών


https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jHLYVwVrUGtQXeG15ZhpnmgjTqS45NyJRhbRJ9mHyG0/edit#gid=0