ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για την εγγραφή σας στο σύστημα της ηλεκτρονικής γραμματείας και την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας είναι τα  ακόλουθα :

 

  1.     Έκδοση από τη γραμματεία του Τμήματος του αριθμού μητρώου Α.Μ.  ( ο Α.Μ. σας γνωστοποιείται από τη γραμματεία του Τμήματος αυτοπροσώπως στη σχολή τις ώρες εξυπηρέτησης φοιτητών )

         2.      Ακολουθείστε τις οδηγίες που θα βρείτε σε αυτό το link ( Εγγραφή για δημιουργία κωδικών )

         3.  Την επόμενη μέρα αφού ολοκληρώσετε τα παραπάνω βήματα ακολουθείστε τις οδηγίες που θα βρείτε σε αυτό το link ( για έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας )

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ