Υπεύθυνοι Γ’ Κύκλου

 

-Υπεύθυνος Μαθήματος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  Αηδόνης Δημήτριος , 

 

-Υπεύθυνος Μαθήματος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Τσαρούχας Παναγιώτης , 

 

-Υπεύθυνος Μαθήματος ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ  Αηδόνης Δημήτριος ,

 

-Υπεύθυνος Μαθήματος ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ  Τριανταφύλλου Δημήτριος ,

 

-Υπεύθυνος Μαθήματος ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ  Φωλίνας Δημήτριος / Τσαρούχας Παναγιώτης ,

 

-Υπεύθυνος Μαθήματος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Φωλίνας Δημήτριος ,

 

-Υπεύθυνος Μαθήματος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  Φωλίνας Δημήτριος ,

 

-Υπεύθυνος Μαθήματος ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ Βουλγαράκης Νικόλαος ,

 

-Υπεύθυνη Μαθήματος ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Σταφυλά Αμαλία ,

 

-Υπεύθυνος Μαθήματος ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ Φωλίνας Δημήτρης ,

 

-Υπεύθυνος Μαθήματος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ Αηδόνης Δημήτριος ,

 

-Υπεύθυνος Μαθήματος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αηδόνης Δημήτριος / Τσαρούχας Παναγιώτης ,