Ωράριο Διεξαγωγής Μαθημάτων Μεταπτυχιακού Προγράμματος 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ

 

09.15-10.45    2 ΩΡΕΣ               10.45-11.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

11.00-12.30    2 ΩΡΕΣ               12.30-13.00 ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

13.00-14.30    2 ΩΡΕΣ               14.30-14.45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

14.45-16.16    2 ΩΡΕΣ

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ

 

10.00-11.30            2 ΩΡΕΣ               11.30-11.45 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

11.45-13.15    2 ΩΡΕΣ               13.15-13.45 ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

13.45-15.15    2 ΩΡΕΣ               15.15-15.30 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 

15.30-16.15    1 ΩΡΑ